Tag: Festivals

होळी ‘अॅप’

प्रत्येक सणाच्यानिमित्ताने नव्याने काही तरी येत असतचं. इतकी वर्षे नव्या वस्तू बाजारात येत होत्या , आता अॅप्सही बाजारात येऊ लागले आहेत. नोकियाने ...

ADVERTISEMENT
error: Content is protected!