Tag: VEVO

‘यू ट्यूब’ला आव्हान व्हेवो

' यू ट्यू ' ब हे नाव कुणाला माहीत नाही ? पण उठल्यासुटल्या त्यावर आपण जे व्हिडिओ पाहतो , ते नक्की कोण अपलोड करतं , एखादी ठराविक कंपनी ' यू-ट्यूब ' ला डेटा ...

ADVERTISEMENT
error: Content is protected!