Tag: China

चीन तयार करत आहे कृत्रिम चंद्र : रात्री शहरावर उजेड पाडण्यासाठी प्रकल्प!

चीन तयार करत आहे कृत्रिम चंद्र : रात्री शहरावर उजेड पाडण्यासाठी प्रकल्प!

होय चिनी शास्त्रज्ञ अवकाशात कृत्रिम चंद्र प्रक्षेपित करणार आहेत. २०२० पर्यंत हा चंद्र पृथ्वीच्या कक्षेबाहेर सोडला जाईल जो खऱ्या चंद्राच्या ...

ADVERTISEMENT
error: Content is protected!