Tag: ATM

₹५०० व ₹१००० च्या नोटा चलनातून बंद : कारणे आणि परिणाम

₹५०० व ₹१००० च्या नोटा चलनातून बंद : कारणे आणि परिणाम

₹२००० आणि ₹५०० नव्या चलनी नोटा  पंतप्रधान मोदींनी ८ नोवेंबरच्या रात्री भारतीय चलनातून ५०० आणि १००० च्या नोटा बाद करण्याचा ...

ADVERTISEMENT
error: Content is protected!