Tag: CAPTCHA

गूगलने दिलाय Captcha ऐवजी नवा पर्याय : reCAPTCHA

गूगलने दिलाय Captcha ऐवजी नवा पर्याय : reCAPTCHA

आपण ज्यावेळी काही महत्वाच्या साइट उघडण्याच्या गडबडीत असतो त्यावेळी आपल्याला अशा वेबसाइटकडून आपण रोबॉट नाही हे प्रूव करायला सांगितले जाते ...

ADVERTISEMENT
error: Content is protected!