Tag: Alan Turing

अॅलन ट्युरिंग : आधुनिक संगणकाचा जनक : टेक गुरु

अॅलन ट्युरिंग : आधुनिक संगणकाचा जनक : टेक गुरु

अॅलन ट्यूरिंग आज आपण संगणक शास्त्राचा वापर करून जी काही तंत्रज्ञानामध्ये प्रगती करत आहोत, त्याचे सर्व श्रेय अॅलन ट्युरिंगकडे जाते. ...

ADVERTISEMENT
error: Content is protected!