Tag: Bose

बोसचे क्वाइट कम्फर्ट २० आणि साऊंडलिंक मिनीस्पीकर्स !

बोसचे क्वाइट कम्फर्ट २० आणि साऊंडलिंक मिनीस्पीकर्स !

सुश्राव्य आवाज असे म्हटले की, जगभरात सर्वत्र बोस हेच नाव आदराने घेतले जाते. किंबहुना बोसचे स्पीकर्स किंवा इअरफोन्स वापरणे हे ...

ADVERTISEMENT
error: Content is protected!