Tag: EduSlide

विद्यार्थ्यांसाठी.. आय बॉल एज्यू स्लाइड!

विद्यार्थ्यांसाठी.. आय बॉल एज्यू स्लाइड!

शाळा- महाविद्यालयांमध्ये टॅब्लेट शाळा- महाविद्यालयांमध्ये टॅब्लेट वाटपाच्या घोषणा काही राजकीय पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्यांमध्ये केल्या. काहींनी प्रत्यक्ष वाटपास सुरुवातही केली. वाटपाला ...

ADVERTISEMENT
error: Content is protected!