Tag: InSight

मंगळावरचा आवाज ऐका : नासाच्या इनसाईटने पाठवला मंगळावरील आवाज!

मंगळावरचा आवाज ऐका : नासाच्या इनसाईटने पाठवला मंगळावरील आवाज!

२६ नोव्हेंबरला मंगळवार पोहोचलेल्या नासाच्या इनसाईटमधील सेस्मोमीटर जो तेथील भूकंपनांची नोंद करेल त्याद्वारे मंगळावरील वार्‍यामुळे झालेले सोलार पॅनलचे कंपन व ...

ADVERTISEMENT